Sunday, November 13, 2011

آیت الله جنتی به دلیل مشکل تنفسی راهی بیمارستان شدشوخی نیست، جوک نیست، متلک نیست. آیت الله جنتی به دلیل مشکل تنفسی راهی بیمارستان شد، هنوز خبری از وضعیت جسمانی ایشان در دسترس نیست. در پی این حادثه ملت همیشه در صحنه و آماده لودگی، به حالت نیم خیز در آمدند تا در صورت برزو حادثه‌ای، این خبر را در دنیا پخش کنند. دوستان دعــــــــــــــــا کنید

No comments:

Post a Comment