Thursday, August 16, 2012

کمک به زلزله‌زده‌ها


مکارم شیرازی برای کمک به زلزله‌زده‌ها شماره حساب داده، اگر "خاوری" شماره اعلام می‌کرد مطمئن‌تر بود ...!
بچه که بودم تصور می‌کردم دزد، شاخ یا دم داره، بزرگتر که شدم فهمیدم دزدهای شاخ و دم ندارن ولی شاه‌دزدها یک پارچه روی سرشون می‌بندند به اسم عمامه.
من نمی‌دونم میلیاردها تومان پول را این مراجع چه می‌کنند که در این جور مواقع هم شماره حساب اعلام می‌کنند. هیچ اعتمادی به این کفتارها نیست، تمنا دارم که یک ریال هم به حساب این کفتارها واریز نکنید.
باور کنید اگر خاوری شماره حساب می‌داد مطمئن‌تر بود

No comments:

Post a Comment