Sunday, February 3, 2013

سراب


سراب یعنی:
نمایش تصویر یک پالایشگاه، به نشانه رشد اقتصادی
نمایش  تصویر صف های دراز رای، به نشانه اعتبار و آبرو
نمایش تصویر چند هزار نفر آدم طرفدار احمدی نژاد، به نشانه دموکراسی
نمایش تصویر کتک خوردن مردم، به نشانه مبارزه با اغتشاشگران
نمایش تصویر یک میمون خال‌دار، به نشانه رشد علمی
صادقانه بگم، روزهای خوبی نیست، برای هم دعا کنیم.

No comments:

Post a Comment