Wednesday, November 21, 2012

راهیان نور 2دوباره اتوبوس راهیان نور چپ کرده و تعداد دیگری دانش آموز کشته شدند. تا کنون هیچ عذرخواهی رسمی ( استعفا پیش کش) از سوی وزرات آموزش و پرورش انجام نشده است. این در حالی است که با چپ شدن اتوبوسی در مصر وزارتخانه مربوطه زیر سوال رفت و مورد بازخواست قرار گرفت و در نهایت وزیری استعفا کرد.
حال سوال اینجاست که تا کی این روند ادامه دارد؟ دردانه‌های زندگی ما پرپر می شوند و خم به ابروی شما نمی آید. این رو
جناب رئیس جمهور، آقای وزیر، رئیس بسیج و .... لعنت خدا بر شما باد

No comments:

Post a Comment