Friday, November 23, 2012

شب یـلـدا

ماجرای "شب یـلـدای" امسال، پایان دنیا از منظر تقویم مـایـاها، ظـهور مـنجـی از منـظر زرتـشت و اســلام ...!

چندسالی است که ماجرای پایان دنیا در تاریخ 21 دسامبر 2012  جدی شده است. نکته جالب ماجرا اینجاست که 21 دسامبر شب یلدا است که به اعتقاد زرتشتیان سوشیانت منجی انسانها در شب یلدا ظهور میکند. از سوی دیگر 21 دسامبر 2012 جمعه است، شیعیان معتقد اند که منجی‌شان در روز جمعه ظهور می کند.
حال اگر این سه گزاره را کنار هم بگذاریم به این نتیجه می رسیم که مایاها، شیعیان و زرتشتیان دست به دست هم داده اند تا دنیا را تا چند روز آینده به پایان برسانند.
زمزمه‌هایی از گوشه کنار شهر در این باره شنیده می‌شود.
نکته جالب ماجرا اینجاست که اگر صبح شنبه 22 دسامبر از خواب برخیزیم و نه منجی در کار باشد و نه پایان دنیا، انگاه باید خط بطلانی کشید بر برخی چیزها از جمله تقویم و پیشگویی مایاها.

1 comment:

  1. رئیس جان اگه بفرمایید منبع حضرتعالی برای اعلان ظهور سوشیانس در شب یلدا چیست بسیار خوشوقت خواهم شد
    مچکرم تهرانی
    با توجه به رشته تحصیلی این حقیر و سالها ممارست در زبانشناسی و فرهنگ ایران باستان با این مطلب برخوردنکرده بودم

    ReplyDelete