Monday, November 19, 2012

مرگ طبیعی

جناب پزشک قانونی، "ستار بهشتی" هم به سبک "زهرا کاظمی" و "زهرا بنی یعقوب"، به مرگ طبیعی فوت کرده ...؟


گزارشی که امروز پزشکی قانونی منتضر کرده حاکی از آن است که ستار بهشتی به مرگ طبیعی فوت کرده است. هیچ گونه سمی یا آثار ضرب و جرح در بدن ایشان دیده نمی‌شود. هرچند انتظاری بیشتر از این هم پزشکی قانونی نمی رفت، اما سوالی همچنان باقی است: چرا بازداشت شوندگی در مسیر بازجویی دچار مرگ مشکوک می‌شوند.
چرا روی بدن این افراد، جملگی آثار ضرب و شتم وجود دارد؟ چرا اجازه معاینه متوفی به پزشک معتمد داده نمی شود؟ چرا تلفن های خانه بستگان آنها قطع می شود؟
آیا "مرگ طبیعی" از نظر پزشکی قانونی تعریف متفاوتی از تعریف رایج آن در بین عموم مردم دارد؟

1 comment:

  1. بالاتروبدتر از اصل جنایت ،این تشخیص پزشکی قانونی است،حتی شاگردسال اول پزشکی هم میداند که یک جوان بدون سابقه قبلی بیماری قلبی دچار ایست قلبی نمیشود۰چطور باید پذیرفت جوانی در زندان ؛بدون تحرک صرفا بخاطر استرس ایست قلبی پیدا کند۰درد قلبی هم نداشته فقط قلبش ایست کرده۰دست آقام درد نکنه با این
    پزشک قانونیش
    و خاک بر سر کسی که اسم پزشک و پزشکی را به لجن میکشد۰

    ReplyDelete