Sunday, December 30, 2012

داستان بز زنگوله پـــــایک روز بز زنگوله پا از بچه هاش خداحافظی کرد که برود دشت و صحرا علف بخورد و برایشان شیر بیاورد. مامان بزی به بچه ها سپرد که در را به روی مامور گاز و برق و آب و گرگ باز نکنند. بچه ها هم که بر خلاف آمار و ارقام رسمی گرسنه بودند به مادرشان قول دادند که در را باز نکنند. چند دقیقه که گذشت گرگ که دید بز زنگوله پا از خانه بیرون رفته در خانه را زد. شنگول پرسید: کیه؟ گرگ گفت: منم، منم مادرتون شیر یارانه ای آوردم براتون. شنگول گفت: تو مادر ما نیستی. چون دروغ می گی خیلی وقته ممه ی شیر یارانه ای رو لولو برده.
گرگ با دست زد تو پیشانیش و رفت و چند دقیقه ی دیگه آمد و در زد و گفت: منم، منم مادرتون شیر مدت دار آوردم براتون.
منگول گفت: اگه تو مادر مایی بگو ببینم یه پاکت شیر رو چند خریدی؟ گرگ کمی فکر کرد و گفت: هزار تومن. منگول گفت: برو گرگ بی حیا! تو مادر ما نیستی چون شیر در عرض این هفته شده هزار و صد تومن هرچند نرخ تورم هنوز یه رقمیه!
گرگ دوباره زد به پیشونیش و رفت بقالی محلشون ولی هرچیزی خواست برای بچه ها بخرد آنقدر گران شده بود که نتوانست و دست از پا درازتر برگشت پشت در و کوبید به در و گفت: بچه ها! منم، منم مادرتون، با وجود کنترل قیمت ها هیچی نتونستم بخرم براتون. شنگول خندید و گفت: بچه ها! بچه ها! بدوین بیاین مامان اومده.
و در را باز کرد و گرگ پرید تو و شنگول و منگول را یک لقمه ی چپ کرد، بعد از مسوولان که این فرصت را برایش فراهم کرده بودند تشکر کرد و نگاهی به اطراف انداخت و لامپ کم مصرف خانه را خاموش کرد که در مصرف منابع محدود انرژی صرفه جویی بشود و راهش را کشید و رفت.
اما بچه ها بشنوید از آن طرف که مامان بزی رفت و رفت تا برسه به صحرا و دشت ولی همه جا شده بود باغ و ویلای شخصی و جاده ی آسفالته. همینجور که دنبال یک وجب علف می گشت یک بی ام دبلیو کروکی کنارش ایستاد و پسر جوانی که راننده اش بود و باباش سالیانه از یک کارمند فلک زده کمتر مالیات می داد گفت: آبجی! میای بریم کثافتکاری؟ ننه بزی این طرف را نگاه کرد، آن طرف را نگاه کرد، وقایع کاشمر و استخر صدف و خمینی شهر را در ذهن مرور کرد و به خاطر امنیتی که وجود دارد احساس آرامش خاطر کرد، بعد یاد قیمت شیر افتاد. خلاصه چند لحظه ای چک و چانه زدند و بی ام دبلیو گرد وخاک کرد و دور شد و وقتی گرد و خاک کنار رفت مامان بزی دیگر کنار جاده نبود.
شب که مامان بزی با دست پر به خانه رسید دید در بازست. اول با خودش گفت کی در را باز گذاشته؟ اینجوری که بر اثر تبادل گرمایی بیرون و داخل خونه کلی انرژی با ارزش هدر می ره بعد ترسید که نکند صاحبخانه با حکم تخلیه آمده ولی وقتی داخل شد حبه ی انگور از زیر میز بیرون پرید و ماجرا را برایش تعریف کرد. ننه بزی که شنید بچه هایش را گرگ خورده دو دستی زد تو سرش و گفت: خاک به سرم شد! گوشت کیلویی چهل و یک هزار تومن رو گذاشتم دم دست گرگ! بعد ماشین حساب برداشت و وزن شنگول و منگول را حساب کرد و دوباره زد تو سر خودش. تازه یادش افتاد که دو نفر هم سهمیه ی یارانه ی نقدی اش کم می شود برای همین دوباره زد توی سرش و به حبه ی انگور گفت تو بشین سریال عدنان بیک و ثمر رو ببین که وقتی برگشتم برام تعریف کنی من هم میرم دخل گرگه رو بیارم.
بعد رفت بالا پشت بام خانه ی گرگه و پا کوبید. گرگه که یک بسته سوپ آماده را با سه لیتر آب قاطی کرده بود تا شکم بچه هایش را سیر کند دید خاک از سقف ریخت تو سوپ، فریاد زد: کیه کیه! تاپ تاپ می کنه، سوپ منو پر خاک می کنه! بچه ی وسطی گفت: بابا گرگی! شعرت قافیه نداشت. گرگ چنان ناسزایی به بچه اش گفت که حتا روزنامه کیهان هم رویش نمی شود آن را بر علیه آمریکا بکند تیتر درشت. یکی از بچه گرگها گفت:‌بابا!‌سوپ به جهنم! بگو از جلو دیش بره کنار خیر سرمون داریم فارسی وان می بینیم ها!‌ گرگ این را که شنید رفت تو کوچه و بزی را دید. بعد با بز زنگوله پا قرار گذاشتند که عصر وسط جنگل دوئل کنند، حالا چرا همان موقع دوئل نکردند شاید می خواستند خبر بیست و سی را ببینند و بعد با خیال راحت بمیرند.
گرگه رفت پیش دندانپزشک و گفت که چون چند ساعت دیگر باید شکم یک بز را پاره کند می خواهد دندانپزشک دندان هایش را تیز کند. دندانپزشک محترم وقتی هزینه ی تیز کردن دندان را گفت دود از مخ گرگ بلند شد و گرگ گفت: ببینم مگه شما دندانپزشک ها قسم نخوردید؟ دندانپزشک فاکتور خرید جنس هایش را که با وجود پیشرفت علم و تکنولوژی و خودکفایی در تمامی زمینه ها ده دست می چرخید تا وارد کشور شود نشان گرگ داد، مالیات ارزش افزوده را حساب کرد، پول برق و آب و هفته ای یک بار تنظیم دیش ماهواره را هم به اقلام اضافه کرد. گرگ سوتی کشید و دست کرد جیب اش یک نخود درآورد و گفت: من با این نخود می خواستم شب برای بچه ها آش بپزم اون رو هم می دم به شما. دندانپزشک که لجش درآمده بود تمام دندان های گرگ را کشید و به جایش پنبه گذاشت.
بز زنگوله پا هم رفت پیش استاد آهنگر و گفت که شاخ هایش را تیز کند. استاد هم هزینه ی تیز کردن شاخ را که اتحادیه داده بود ضربدر افزایش قیمت میلگرد کرد و حاصل را دو بار در ارزش افزوده ضرب کرد و کل هزینه را غیر نقدی با مامان بزی حساب کرد.
وقتی از جاش بلند شد چون حسابی سرحال آمده بود شاخ های بز زنگوله پا را جوری تیز کرد که انگار شاخ خواهر مادر خودش باشد و بهش گفت: برو زن! خدا به همرات! اگه گرگ نخوردت باز هم به ما سر بزن بعد نشست پای دیس پلوی باسماتی هندی که به جای پول نفت سر سفره اش بود و با دست شروع کرد به خوردن.
خلاصه بچه ها، در دوئلی که در اعماق جنگل درگرفت مامان بزی زد و شکم آقا گرگه را پاره کرد ولی اگر فکر می کنید بعد از یک روز که از هضم شدنشان گذشته بود شنگول و منگول از آن تو پریدند بیرون باید بهتان عرض کنم که ...! از شکم گرگه فقط باد معده خارج شد.
بز زنگوله پا وقتی دید چیزی توی شکم به پشت چسبیده ی گرگ بینوا نیست خواست راهش را بکشد و برود که یک دفعه یک ون کنار پایش ترمز کرد و او را به جرم زنگوله بستن به پا برای جلب توجه در ملاء عام و به خطر انداختن سلامت جنگل سوار ون کردند و بردند و هرچی مامان بزی گفت که بز زنگوله پاست به خرج شان نرفت که نرفت.
حبه ی انگور هم وقتی سریال فیروزه قشنگه تمام شد یک ساعتی اشک ریخت و بدبختی های خودش یادش رفت بعد هم گرفت خوابید و تا صبح خواب های خوش دید.
پایان

Friday, December 28, 2012

9 دی


حدیث داریم نهم دی، "چــیـز" بیست و پنجم خرداد هم نمیشه ...!
حالا جای چیز را با کلمه مناسب پرکنید

Tuesday, December 25, 2012

مکالمه

روایت داریم نرخ مکالمه تلفنی از جهنم به ایران رایگان است چون تماس داخلی محسوب میشه

Friday, December 14, 2012

آموزش پرورش ایران

برنامه آموزش پرورش  ایران اسلامی:

1- سوزوندن ابتدایی ها در آتش
2-چپ کردن  اتوبوس راهیان نور
راهنمایی ها و دبیرستانی ها
(در صورتی که جان سالم به در بردن و وارد دانشگاه شدن)
3-پرت کردن دانشجو از تراس به خیابون و مفقودالاثر کردن دانشجوهای معترض
 
برای کسانی که نخواهند وارد سیستم آموزشی شوند هم برنامه هایی وجود دارد که متعاقبا اعلام خواهد شد
 

Friday, November 23, 2012

شب یـلـدا

ماجرای "شب یـلـدای" امسال، پایان دنیا از منظر تقویم مـایـاها، ظـهور مـنجـی از منـظر زرتـشت و اســلام ...!

چندسالی است که ماجرای پایان دنیا در تاریخ 21 دسامبر 2012  جدی شده است. نکته جالب ماجرا اینجاست که 21 دسامبر شب یلدا است که به اعتقاد زرتشتیان سوشیانت منجی انسانها در شب یلدا ظهور میکند. از سوی دیگر 21 دسامبر 2012 جمعه است، شیعیان معتقد اند که منجی‌شان در روز جمعه ظهور می کند.
حال اگر این سه گزاره را کنار هم بگذاریم به این نتیجه می رسیم که مایاها، شیعیان و زرتشتیان دست به دست هم داده اند تا دنیا را تا چند روز آینده به پایان برسانند.
زمزمه‌هایی از گوشه کنار شهر در این باره شنیده می‌شود.
نکته جالب ماجرا اینجاست که اگر صبح شنبه 22 دسامبر از خواب برخیزیم و نه منجی در کار باشد و نه پایان دنیا، انگاه باید خط بطلانی کشید بر برخی چیزها از جمله تقویم و پیشگویی مایاها.

Wednesday, November 21, 2012

راهیان نور 2دوباره اتوبوس راهیان نور چپ کرده و تعداد دیگری دانش آموز کشته شدند. تا کنون هیچ عذرخواهی رسمی ( استعفا پیش کش) از سوی وزرات آموزش و پرورش انجام نشده است. این در حالی است که با چپ شدن اتوبوسی در مصر وزارتخانه مربوطه زیر سوال رفت و مورد بازخواست قرار گرفت و در نهایت وزیری استعفا کرد.
حال سوال اینجاست که تا کی این روند ادامه دارد؟ دردانه‌های زندگی ما پرپر می شوند و خم به ابروی شما نمی آید. این رو
جناب رئیس جمهور، آقای وزیر، رئیس بسیج و .... لعنت خدا بر شما باد

Tuesday, November 20, 2012

نگرانمﺷﺒﺎﻫﺖ ﻋﺠﻴﺒﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺤﺴﻨﻲ اﮊﻩ اﻱ ﺭاﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺮﮒ ﺳﺘﺎﺭ و اﻇﻬﺎﺭاﺕ ﭘﺴﺮﺧﺎﻟﻪ 5 ﺳﺎﻟﻪ اﻡ ﺭاﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺮﮒ ﺟﻮﺟﻪ اﺵ ﻭﺟﻮﺩ ﺩاﺭﻩ ﻛﻪ ﻣﻨﻮ ﻧﮕﺮاﻥ ﭘﺴﺮﺧﺎﻟﻪ اﻡ ﻣﻴﻜﻨﻪ.
ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺪﻋﻲ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺻﺒﺢ ﺣﺎﻟﺶ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩ, ﻇﻬﺮ ﺭﻓﺘﻴﻢ ﻧﻬﺎﺭﺷﻮ ﺑﺪﻳﻢ ﺩﻳﺪﻳﻢ ﻣﺮﺩﻩ