Friday, November 23, 2012

شب یـلـدا

ماجرای "شب یـلـدای" امسال، پایان دنیا از منظر تقویم مـایـاها، ظـهور مـنجـی از منـظر زرتـشت و اســلام ...!

چندسالی است که ماجرای پایان دنیا در تاریخ 21 دسامبر 2012  جدی شده است. نکته جالب ماجرا اینجاست که 21 دسامبر شب یلدا است که به اعتقاد زرتشتیان سوشیانت منجی انسانها در شب یلدا ظهور میکند. از سوی دیگر 21 دسامبر 2012 جمعه است، شیعیان معتقد اند که منجی‌شان در روز جمعه ظهور می کند.
حال اگر این سه گزاره را کنار هم بگذاریم به این نتیجه می رسیم که مایاها، شیعیان و زرتشتیان دست به دست هم داده اند تا دنیا را تا چند روز آینده به پایان برسانند.
زمزمه‌هایی از گوشه کنار شهر در این باره شنیده می‌شود.
نکته جالب ماجرا اینجاست که اگر صبح شنبه 22 دسامبر از خواب برخیزیم و نه منجی در کار باشد و نه پایان دنیا، انگاه باید خط بطلانی کشید بر برخی چیزها از جمله تقویم و پیشگویی مایاها.

Wednesday, November 21, 2012

راهیان نور 2



دوباره اتوبوس راهیان نور چپ کرده و تعداد دیگری دانش آموز کشته شدند. تا کنون هیچ عذرخواهی رسمی ( استعفا پیش کش) از سوی وزرات آموزش و پرورش انجام نشده است. این در حالی است که با چپ شدن اتوبوسی در مصر وزارتخانه مربوطه زیر سوال رفت و مورد بازخواست قرار گرفت و در نهایت وزیری استعفا کرد.
حال سوال اینجاست که تا کی این روند ادامه دارد؟ دردانه‌های زندگی ما پرپر می شوند و خم به ابروی شما نمی آید. این رو
جناب رئیس جمهور، آقای وزیر، رئیس بسیج و .... لعنت خدا بر شما باد

Tuesday, November 20, 2012

نگرانم



ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻋﺠﻴﺒﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺤﺴﻨﻲ اﮊﻩ اﻱ ﺭاﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺮﮒ ﺳﺘﺎﺭ و اﻇﻬﺎﺭاﺕ ﭘﺴﺮﺧﺎﻟﻪ 5 ﺳﺎﻟﻪ اﻡ ﺭاﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺮﮒ ﺟﻮﺟﻪ اﺵ ﻭﺟﻮﺩ ﺩاﺭﻩ ﻛﻪ ﻣﻨﻮ ﻧﮕﺮاﻥ ﭘﺴﺮﺧﺎﻟﻪ اﻡ ﻣﻴﻜﻨﻪ.
ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺪﻋﻲ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺻﺒﺢ ﺣﺎﻟﺶ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩ, ﻇﻬﺮ ﺭﻓﺘﻴﻢ ﻧﻬﺎﺭﺷﻮ ﺑﺪﻳﻢ ﺩﻳﺪﻳﻢ ﻣﺮﺩﻩ

Monday, November 19, 2012

مرگ طبیعی

جناب پزشک قانونی، "ستار بهشتی" هم به سبک "زهرا کاظمی" و "زهرا بنی یعقوب"، به مرگ طبیعی فوت کرده ...؟


گزارشی که امروز پزشکی قانونی منتضر کرده حاکی از آن است که ستار بهشتی به مرگ طبیعی فوت کرده است. هیچ گونه سمی یا آثار ضرب و جرح در بدن ایشان دیده نمی‌شود. هرچند انتظاری بیشتر از این هم پزشکی قانونی نمی رفت، اما سوالی همچنان باقی است: چرا بازداشت شوندگی در مسیر بازجویی دچار مرگ مشکوک می‌شوند.
چرا روی بدن این افراد، جملگی آثار ضرب و شتم وجود دارد؟ چرا اجازه معاینه متوفی به پزشک معتمد داده نمی شود؟ چرا تلفن های خانه بستگان آنها قطع می شود؟
آیا "مرگ طبیعی" از نظر پزشکی قانونی تعریف متفاوتی از تعریف رایج آن در بین عموم مردم دارد؟

بهشت زورکی

ما شما را به زور وارد بهشت میکنیم ...!


میخواهی بی حجاب باشی= گشت ارشاد وجود داره که بیشتر اشتباه نکنی
میخواهی ضد انقلاب باشی= میکشیمت که بیشتر اشتباه نکنی
میخواهی صدای مردم باشی= حصره خانگی میکنیم که بیشتر اشتباه نکنی
میخواهی اعتراض کنی= اوین بهتره که بیشتر اشتباه نکنی
میخواهی ترویج فساد کنی= سایتها رو فیلتر میکنیم که بیشتر اشتباه نکنی
میخواهی جو جامعه را به هم بریزی= روزنامه را میبندیم که بیشتر اشتباه نکنی
میخواهی مهمونی بدی=همتون رو میگیریم که بیشتر اشتباه نکنی
میخواهی با کسی که دوستش داری بری تو خیابون=میبریمت مفاسد که بیشتر اشتباه نکنی

میخواهی بری جهنم= ابدا
تو "باید" بهشت بروی
جمهوری اسلامی = یعنی زورکی باید بری بهشت

همانا ما شما را به زور سيلي و لگد به بهشت مي بريم - سوره ناجا آيه 110