Friday, April 22, 2011

اگر به جاي بيضه مردها زنگوله بود

 اگر به جاي بيضه مردها زنگوله بود، شبهاي جمعه چه غوغايي برپا ميشد

Thursday, April 21, 2011

Tuesday, April 19, 2011

چرا بهشت مسلمانان " حوری و غلام زیبا رو" دارد اما "کتابخانه و دانشسرا" ندارد ...؟سوالی است که مدتها پیش ذهن مرا مشغول کرده بود. در ابتدا اندیشیدم که شاید بهشتیان بر تمامی علوم واقف اند و نیاز به دانش اندوزی ندارند اما از آنجایی که کتاب غذای روح است و در بهشت برای غذای جسم(!) وعده های بسیاری داده شده، پس میبایستی برای غذای روح نیزتدابیری اندیشیده شده باشد مگر این که چنین تصور کنیم که در بهشت باید به مانند دستگاه آبمیوه گیری عمل کنیم ( از یک طرف میوه های بهشتی تناول کنیم و از طرف دیگر حوریان  نیز آب ما را بگیرند!) .
در نهایت به این جواب رسیدم که عرب جاهلیت که از کتاب و دانش چیزی نمی دانسته بنابراین برای دادن وعده به آنها کافی است ببینید که آنها به چه چیزی نیاز دارند ( شکم و زیر شکم) آنها را وعده باید داد.

Wednesday, April 13, 2011