Sunday, October 30, 2011

بسيجي؛ مادرت را...!

خواهرم؛ حجابت را...
برادرم؛ نگاهت را...
مخابرات؛ عمه‌ات را...
بسيجي؛ مادرت را...
نيروي انتظامي؛ صاحابت را...
شوراي نگهبان؛ دهنت را...
جنبش سبز؛ اعلام موجوديتت را...
رئيس‌جمهور؛ شصت و سه درصدت را...
مجلس؛ همكاری همه‌جانبه‌ات را...
گشت‌ نسبت؛ تلاشت را...
نيروهاي خودجوش مردمی؛ خواهرانتان را (اجماعاً)...
صدا و سيما؛ برنامه‌های پر بارت را...
جام جهاني؛ مصادف شدنت را...
خرداد پر از حادثه؛ عادتت را...

ملت؛ جان و مال و ناموس‌ت را....
خلاصه كه حفظ كنيد ديگه ...!
 
 

Saturday, October 29, 2011

این کجا و آن کجا

تعداد لایک های پیج "برگرداندن آرمین به آکادمی گوگوش"  از پیج "آزادی میر حسین و کروبی"  بیشتره ...!

کوروش کبیر
زنده نگه داشتن  روز جهانی" کوروش کبیر"  چقدر مهمه ...؟
این روز از سوگواری استیوجابز گرفته تا جامه دریدن های رضا پهلوی موضوع داغ است اما روز جهانی کوروش کبیر که افتخار ایران زمین است به بخش چپ یکی از اعضای بدن حواله می‌شود. بیاید کمی ژرف‌تر تعمق کنیم

Wednesday, October 26, 2011

پلنگ صورتی

یک سوال: چرا پلنگ صورتی با اینکه لخت بود چرا دودول نداشت  ...؟

Tuesday, October 25, 2011

لهو لعب

قبل انقلاب تلويزيون عرق خوري و لهو لعب نشون ميداد، ملت ميرفتن مسجد.
الان مسجد،نماز جمعه  نشون ميده ملت ميرن عرق خوري و لهولعب ...!

Monday, October 24, 2011

کسوف

به یارو خبر ميدن کسوف شده
ميگه: عجب.... چه جاي بدي اوف شده