Thursday, September 15, 2011

neuf bridgeمی‌خوام سعی کنم دیگه "لینک سکسی" نگذارم !

راستش می خوام از امروز تلاش کنم لینک سکــسی نگذارم و بیشتر روی  آثار هنری و لینک آنها تمرکز کنم. به همین خاطر امروز یک تصویر از پـــــــــل نئوف (neuf bridge ) براتون می‌گذارم که در سال 1607 در شهر پاریس ساخته شده است. طول پل 232 متر و پهنای آن 22 متر می‌باشد. لذت ببرید!

No comments:

Post a Comment