Thursday, May 10, 2012

از بالاترین دیروز تــــــــا بالاترین امروز


شاید اگر حوادث انتخابات 88 رقم نمی‌خورد سرنوشت بالاترین چیزی جز این بود، اما گویا دست روزگار به نحوی حوادث را رقم زد که این سایت، تبدیل به ابزاری برای مبارزه گردد. از آن روزگار به بعد کرور کرور کاربر جدید روانه این سایت شد و از یک لینک‌دانی کوچک به شهری بزرگ و شلوغ با آدم‌هایی با علایق و سلایق مختلف تبدیل شد. همانطور که با آباد شدن نقطه‌ای، گدایان، عیاران و جویندگان نام در طلب رزق و روزی و کسب نداشته‌هایشان به آن سو روانه می‌شوند، بالاترین نیز میزبان نقاب‌دارانی شد که تا دیروز اندیشه و  آرمان‌های‌شان چندان خریداری نداشت. اینها فرصت را مغتنم شمرده و متاع مندرس خود را در فرصتگاهی عرضه داشتند که نظیر آن را در دنیا حقیقی نمی‌یافتند. چندی نگذشت که این جماعت اقلیت دریافتند که دار و ندارشان در این بازار سکه سیاهی ارزش ندارد. از این رو به حقه‌ای قدیم دست یازیدن و با چنگ زدن به قوانین،  جماعت اکثریت را به حاشیه کشاندند.
حال برای این تطهیر بالاترین از این تفاله‌های تاریخی، لازم است دستی بر قوانین بکشیم.
به عنوان عضو کوچکی از این جامعه مجازی، از فیلتر بالاترین متنفرم و امیدوارم این سد خود ساخته شکسته شود.

1 comment:

  1. بابا گور بابای بالاترین فرومایه ترین
    زنده باد میان مایه ترین

    ReplyDelete