Wednesday, August 8, 2012

شرت دختر دونده.


حکایت سانسورهای المپیک و نمایش شرت دختر دونده...!
شاید هیچ کجای دنیا، مثل ایران نباشه که دیدن لباس زیر یا سینه برهنه یک زن از تلویزیون موجی از شادی میان بینندگان برپاکند. این شادی نه از آن جهت است که ملت تنها از دیدن خود صحنه شاد می شوند، شادی از آن جهت است که یک چیزی از دست سانسورچی ها در رفته است.
شب گذشته تلویزیون ضرغامی صحنه دست دادن کشتی گیر ایرانی را با یک زن، سانسور کرد. اما همین سانسورچی در جایی دیگر دونده زن را با شورت و سوتین به نمایش گذاشت.
لذت و شادی حاصل از این صحنه را به امام امت و رهبر عظیم الشان انقلاب تبریک عرض کرده و تداوم آن را از باری تعالی خواستارم


No comments:

Post a Comment