Wednesday, August 1, 2012

آهای مردم


آهای مردم، ما خودمون بیشتر از حکومت "ترتیب" همدیگر رو می‌دیم، دیگه چه انتظاری از حکومت داریم ...!
وقتی در فضای مجازی سیر می‌کنی و نوشته‌های خلق الله را در فیس بوک و شبکه‌های اجتماعی می‌خونی آدم فکر می‌کنه همه چیز در این مملکت درسته الا حکومت. اگر کمی دقیق‌تر رفتار مردم را بررسی کنیم، به این واقعیت تلخ می‌رسیم که بزرگترین مشکل کشور ما خود مردم هستند. مردمی که هیچ رحمی به هم نمی‌کنند. خدا نکنه کمی باران بگیرد، راننده تاکسی برای مسیر انقلاب تا ونک 30 هزار تومان طلب می‌کند. چرا؟ چون مالک تاکسی است و از فرصت بدست آمده برای دوشیدن خلق الله استفاده می‌کند. در واقع راننده تاکسی خود یک "دیکتاتور کوچک" است که در ملک کوچک خود به دنبال فرصتی برای چاپیدن می‌گردد. خوب با این تفاصیر از سید علی چه انتظاری دارید؟ اون هم مثل آن راننده تاکسی فرصتی یافته.
میریم آش بخریم تو آشش آرد میریزن،میریم آرد بخریم توش نشاسته ریختن.
تو رُب کدو حلوایی میریزن،میریم کدو حلوایی بخریم جاش کدو تنبل و قالب میکنن.
تو عسلش شکر میریزن،تو شکرش قند خورد شده!
تو کالباسش تاج خروس میریزن،میریم جوجه عسلی بخریم جاش جوجه خروس میدن!
خرمای گندیده رو ته جعبه میذارن،تو تریاکش خرما میریزن..!
اخریشم که همه دیگه میدونن...تو مصلاش نمایشگاه کتاب میذارن،تو دانشگاش نماز جماعت!
خوب از چنین مردمی چه انتظاری دارید؟ انتظار دارید حاکمین‌اش با ما مثل انسان‌ها رفتار کنند، آیا ما خود با هم نوعان و همشهریان خود انسانی  رفتار می‌کنیم.
بیایید پیش از  بیرون کردن سید علی و شرکاء، کمی رفتار اجتماعی خود را تغییر دهیم.
در غیر این صورت هر یک از ما ( دیکتاتورهای فرصت طلب) جانشینی بدتر از سید علی برای او خواهیم آورد.

No comments:

Post a Comment