Thursday, August 11, 2011

نماز جمعه


تو همه مراسم‌های مذهبی دنیا برای صلح دعا می‌کنند، توی نماز جمعه ما "مرگ" نثار نصف کشورهای دنیا !

No comments:

Post a Comment