Monday, December 5, 2011

خط فقر


به همت جمهوری اسلامی دیگه از "خط فقر" گذشتیم و داریم به "گــا" می ریم ...!
قبلن ها، نذری رو می‌آوردن دم در خونه‌ها پخش می کردند اما حالا ملت تا بوی غذا به مشامشون می رسه قبل از توزیع، به محل پخش نذری، یورش می برند و دیگه غذا برای توزیع به دم خونه‌ها نمی‌رسه. دعوای مردم و توی سرهم زدن‌هاشون خیلی غم انگیزه. دلم می‌گیره وقتی می‌بینم از کجا به کجا رسیدیم.
 این هم از دستاوردهای دولت مهرورزه دیگه.
فکر کنم دیگه از خط فقر گذشتیم و داریم به گا می ریم.

No comments:

Post a Comment