Sunday, July 29, 2012

اشکنه با پیاز


آیت الله علم الهدی در حال صرف اشکنه با پیاز ...!
این بزرگوار که چندی پیش دستور میل کردن اشکنه با پیاز را به ملت گرسنه دادند خود نیز شخصی بسیار ساده زیست است. با دیدن این تصویر یا باید تعریف خود را از اشکنه عوض کنیم یا به ایشان بگوییم: آقا جان بالا منبر شکر زیاد میل نفرمائید ضرر داره

No comments:

Post a Comment