Monday, June 6, 2011

آقای خزعلی، 14 خرداد هم آمد و رفت اما خبری از گودزیلا نشد ...!جناب خزعلی چندی پیش با یک پست حماسی، سیاسی، مذهبی، تخیلی قصد داشت تا از رخدادی در نیمه خرداد خبر دهد. ایشان در این پیشگویی نوستراداموسی از ظهور گودزیلایی خبر داده بود که قرار است همه چیز را ببلعد. اینجانب از صبح روز 14 خرداد تا پایان 15 خرداد در یک جای امن پناه گرفته بودم تا از گزند این گودزیلا در امان باشم. این دو روز سپری شد. مردم عزادار هم از شمال برگشتند و امروز همه به سر کارهای خود برگشتند. نمی دانم چرخ گودزیلا پنچر شده بود که نیامد یا کار واجب‌تری برای گودزیلای عزیز و گرسنه پیش آمده است. به هر حال زمستان سپری می‌شود و رو سیاهی برای ذغال می ماند.

No comments:

Post a Comment