Monday, June 27, 2011

چرا در کارتن های صدا وسیما برای اینکه فرق بین مرغ و خروس رو نشون بدهند، رو سر مرغ روسری میزارند...؟

در انیمیشن‌های خارجی، معمولا برای نشان دادن جنس مونث از ویژگی‌هایی ظاهری خود آن موجود استفاده می‌شود. اما در ایران این موضوع استثناء است. برای مثال در کارتن های صدا وسیما برای اینکه فرق بین مرغ و خروس رو نشون بدهند، رو سر مرغ روسری میزارند.  واقعا بدون روسری نمی‌شه فرق مرغ و خروس رو نشون داد. شاید هم جناب ضرغامی می خواهد فرهنگ عفاف را ترویج دهد و بگوید که مرغ ها هم حجاب دارند 

ولی عجب پارادوکسی است، بچه توی کارتون مرغ و خروس را محجبه می بینه اما توی کوچه و خیابان مرغ و خروس با فراغ بالا می پرند روی هم دیگه  و صدایشان 10 کوچه را بر می داره.
!

No comments:

Post a Comment