Sunday, October 16, 2011

فیس بوک و سکس


وجود علامت بی ناموسی در صفحه اول فیس بوک  ...!
ببین وقتی جمهوری اسلامی میگه این فیس بوک دشمن بشریته میگی نه، حالا ببین چه علامت بی ناموسی در صفحه اول فیس بوک وجود داره. توبه کنید تا رستگار شوید !

No comments:

Post a Comment