Saturday, October 29, 2011

کوروش کبیر
زنده نگه داشتن  روز جهانی" کوروش کبیر"  چقدر مهمه ...؟
این روز از سوگواری استیوجابز گرفته تا جامه دریدن های رضا پهلوی موضوع داغ است اما روز جهانی کوروش کبیر که افتخار ایران زمین است به بخش چپ یکی از اعضای بدن حواله می‌شود. بیاید کمی ژرف‌تر تعمق کنیم

1 comment:

  1. اینقدر به خودت فشار نیار،میخوای انتقالش بدم به بخش راست؟

    ReplyDelete