Monday, January 14, 2013

یه پیشنهاد نسبتا بی شرمانهیه جا نوشته بود: به نظرم بهترین آدمهای زندگی شما، آنهایی هستند که چای‌تان پیش هم یخ کرده است!

پیشنهاد: اگر تا به حال این اتفاق براتون نیوفتاد، امشب دو تا استکون چای بریزید و بنشینید کنار "یــــارِتــون"، هر وقت جناب یـــار خواست دست به چای بزنه، چنان بزنید پس کله اش که صدای کلاغ در بیاره، وقتی که چای سرد شد این جمله رو براش بخونید و و ادارش کنید از این که بهترین آدم زندگی اش شدید بهتون تبریک بگه !

No comments:

Post a Comment