Saturday, January 5, 2013

مواظب مجری مذهبی باشید

از این به بعد، علاوه بر "کهریزیک" باید مواظب این موارد نیز بود:

صدا و سیما
مجری
دکتراي علوم قرآني
کیش
همایش
برنامه سحرگاهي «ماه خدا»
برنامه‌های مذهبی

چون توش مسائل ناموسی، متناسب با آرمان های امام راحل مطرح

No comments:

Post a Comment