Monday, January 21, 2013

دزد بزرگجلاد: اعدامت می کنیم چون با قمه از یک بابایی زورگیری کردی

مجرم:پس با اونی که به زور اسلحه از یک ملت زورگیری میکنه چی کار می کنید؟

جلاد:هیچی! محل نشستن اش را عبادتگاه می کنیم.

No comments:

Post a Comment