Thursday, January 31, 2013

دهه فجر: تقابل دیو و فرشته


دیو چو بیرون کشید، فرشته فرو کرد ...!
توی دهه فجر از زمین و زمان سرود حماسی می‌باره، نمی‌دونم به معنی شعرهای اون‌ها توجه می‌کنید یا نه.
 امروز که توی تاکسی نشسته بودم رادیو داشت "بوی گل سوسن و یاسمن" رو می‌خوند. بگذریم که لب و لوچه آویزون و سگرمه‌های توی هم رفته مسافرین نشون می‌داد که چقدر به این سرودها علاقه‌دارن، یه بیت از این شعر بدجور من رو به فکر فرود برد : "بگذرد این روزگار تلخ‌تر از زهر ......  بار دگر روزگار چون شـِـکـر آید".
اگر منظور شاعر محترم از روزگار شـِکـَری، دقیقا روزگار امروزه ماست ( دلار 4000 تومنی و پراید 20 میلیون تومنی) پس ببین روزگار تلخ‌تر از زهر چی بوده لامصب.

No comments:

Post a Comment