Sunday, October 21, 2012

جمشید بسم‌الله


پیرو سیاست " کی بود کی بود من نبودم" تمام بی‌کفایتی و بی‌لیاقتی دولت به گردن فردی به نام جمشید بسم الله افتاد که به گفته آقای رحیمی قیمت دلار را در کشور او تعیین می‌کرده است. حال با این اظهار فضل معاون اول ریاست جمهوری چند سوال ملت رنجدیده را قلقلک می‌دهد:
1-    با توجه به دستگیری این جمشید بسم الله، مشکل افزایش قیمت دلار باید حل شده باشد، در نتیجه باید از فردا شاهد کاهش قیمت و بازگشت به رقم 1000 تومان باشیم.
2-    چرا در این کشور ما وضعیت به شکلی است که یک نفر بتواند قیمت دلار ( شما بخوان ارزش پول ملی) را تعیین کند؟
3-    چرا عملکرد این جمشید بسم الله به نحوی بوده که دولت توانسته از تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد، میلیاردها تومان به جیب بزند، با این حساب جمشید بسم الله، ناخواسته(!) در جهت منافع دولت فخیمه گام برداشته است. به نظر شما این اشتراک منافع جالب و سوال برانگیز نیست؟
4-    به نظر شما چرا در دولت آقای احمدی نژاد، افرادی نظیر "جمشید بسم الله" و "خاوری" امکان چنین مانور مالی کلانی را دارند؟
5-    با پاسخ دادن به سوالات فوق، آیا نمی‌توان دولت احمدی نژاد را فاسد دولت در تاریخ ایران زمین ( از دوره مادها تا کنون) دانست؟

پانوشت: راستی از پرونده بیمه چه خبر؟

No comments:

Post a Comment