Wednesday, October 24, 2012جنگ قدرت شدت می گیرد: نامه بی سابقه لاریجانی به احمدی نژاد ...!
همانطور که پیش بینی می‌شد، صادق لاریجانی بعد از کسب تکلیف از سوی رهبری، پاسخ شدید اللحنی به احمدی نژاد می‌نویسد. در این نامه احمدی نژاد به مثابه غاصبی معرفی شده که ملک مردم را غصب کرده و طلب‌کار هم هست. به نظر می‌رسد این نبرد قوا تا شروع انتخابات ریاست جمهوری سال اینده شدت بیشتری بگیرید.
این نامه را می‌توانید از اینجا بخوانید

No comments:

Post a Comment