Monday, October 22, 2012

نامه سرگشاده به قوه قضائیه


نامه سرگشاده به قوه قضائیه،  اعلام جنگ احمدی نژاد به رهبری ...!
شاید بی ربط نگفته باشیم اگر بگوییم قوه قضاییه بدون اجازه رهبری آب هم نمی‌خورد، شاید انتخاب فردی با خصوصیات لاریجانی ( بله قربان گو) از سوی رهبری موید همین مطلب باشد. مطمئنا دلیل محرمانه بودن نامه لاریجانی به احمدی نژاد چیزی جز گوشزد کردن پنهانی نظر رهبری به احمدی نژاد نبوده است اما ظاهرا احمدی نژاد خود را به نشنیدن زده و با نامه‌ای سرگشاده قوه قضاییه ( بخوانید رهبری)  را مورد شدیدترین انتقادات قرار داده است. با به هم رختن اوضاع اقتصادی و زمزمه برکناری احمدی نژاد تنش میان رهبری و احمدی نژاد بیشتر شده است. خامنه‌ای تمام تلاش خود را می‌کند تا از گزینه برکناری احمدی نژاد استفاده نکند چرا  که این موضوع به نوعی تف سربالا برای او محسوب می‌شود. با این حال این نامه  به نوعی اعلام جنگ احمدی نژاد با رهبری است.
طی روزهای آتی باید منتظر پس لرزه‌های این نامه باشیم.

No comments:

Post a Comment