Saturday, October 20, 2012

راهیان نور

مدرس یک جمله تاریخی گفته که به نظرم حالا حالا میشه ازش استفاده کرد: "سیاست ما عین دیانت ماست دیانت ما عین سیاست ماست."
حالا بیان به این "سیاست"، اردوی رفتن هم اضافه کنید، هر سال بچه های مردم رو می بردن اردو، برگشتی نصف شون رو هم به کشتن می‌دن. باور کنید اگر همین جور ادامه بدن، تا چند وقت دیگه تعداد کشته‌های اردوهای راهیان نور از خود جنگ بیشتر میشه

No comments:

Post a Comment