Monday, September 17, 2012

اینترنت 200" مگابایتی"


اینترنت 200" مگابایتی" برای سـران عـدم تعـهد، 128" کیلوبایتی" برای مـن و تــو ... !
اخیرا قائم مقام شرکت مخابرات گفته " از ما خواسته شده بود تا اینترنتی در شان جمهوری اسلامی در اختیار میهمانان اجلاس قرار دهیم لذا اینترنت 200 مگابایتی برای آنها تدارک دیده شد"
حال سوال این است که اگر شان جمهوری اسلامی و میهمانانش اینترنت 200 مگابایتی ( بدون فیلتر) است چرا شان مردم همین جمهوری اسلامی اینترنت 128 کیلوبایتی ( با فیلتر) است؟  مگر مردم ایران چه کم دارند؟ چرا نماینده تیمورشرقی اینترنت 200 مگابایتی استفاده کند و مردم ما 128 کیلوبایتی.

No comments:

Post a Comment