Sunday, September 16, 2012

ســونـامی بیــکـاری

در اقدامی غیر منتظره، جمهوری اسلامی بودجه بسیاری از سازمان‌های دولتی را به کمتر از 50 درصد مقدار اولیه کاهش داد. این موضوع موجب فلج شدن بخش اجرایی این ارگان‌ها شده است. بسیاری از این سازمان‌ها که به دلیل نوع فعالیت خود با بخش خصوصی همکاری دارند  به دلیل عدم تامین اعتبار، قراردادهای خود را با بخش‌ خصوصی لغو کرده‌اند.  تعدیل نیروی انسانی ( چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی) اولین پیامد این حادثه خواهد بود.
چندی قبل شرکت خودروسازی پژو ارتباط خود را با ایران قطع کرد هر چند که تلویزیون دولتی ایران با پخش تصاویری ادعا کرد که کارگران پژو برای نگرانی از ورشکستگی حاصل از این تحریم تظاهرات کرده‌اند، اما کاهش شدید تولید خودرو و افزایش سرسام‌آور و لحظه به لحظه‌ای قیمت خودرو در ایران، تردیدهای بسیاری برای تصاویر پخش شده ایجاد کرد. به نظر می‌رسد در حال حاضر "قطعه سازان" و "خودروسازان" در ردیف اول شرکت‌های تعدیل کننده نیروی انسانی هستند.

No comments:

Post a Comment