Friday, September 21, 2012

کاغذ A4

ثبات اقتصادی رو حال می‌یای، چاپخونه‌ایه میگه اگه تمام کاغذ A4 آیی که خریده بودم نگه میداشتم هیچی چاپ نمی کردم الان میفروختم بیشتر سود میکردم ... !
در راستای ثبات اقتصادی و این که مسئولین کشوری می‌گویند " به حمدالله در شرایط رشد و شکوفایی قرار داریم"، نقل قولی از مدیر یک چاپخانه می‌کنم: بنده خدا می‌گفت اگه تمام کاغذ A4 آیی که خریده بودم نگه میداشتم هیچی چاپ نمی کردم الان میفروختم بیشتر سود میکردم. یعنی اگر بچه‌های مهدکودک در سراسر کشور همزمان اسهال می‌کردند توی این اقتصاد، اوضاعش بهتر از اینی می‌شد که الان هست.

No comments:

Post a Comment