Wednesday, September 12, 2012

سفارت


بعد از 34 سال، رو سفید شدیم. ما اگر سفارت گرفتیم، سفیر نکشتیم ...!
بدعت زشت "اشغال سفارت" که هنوز در ایران ما، رواج دارد ذهن مردم دنیا را به گروگان گیری 444 روزه می کشاند. اما امروز خبری شنیدیم که شاید ما ایرانیان را رو سفید کند: کشته شدن سفیر و دیپلمات‌های آمریکایی در مصر.  بالا رفتن از دیوار سفارت ( که خاک یک کشور محسوب می‌شود) معمولا در جوامع ایدولوژیک اتفاق می‌افتد چنین تب‌ی هنوز در ایران ما وجود دارد. هر لحظه انتظار حمله به سفارت‌خانه‌های دیگر کشورها در ایران وجود دارد. مسئولین ما از همین حال باید فکری به حال این بدعت زشت بکنند تا روزی نرسد که ما مصری ها  را رو سفید کنیم.

No comments:

Post a Comment