Monday, September 3, 2012

مرتضی احمدی


مرتضی احمدی، مرد دوست داشتنی هنر و سینما ...!


نمیدانم نام مرتضی احمدی شما را به یاد چه چیزی میاندازد؟
برای من این نام یاد آور مردی است که در دوران کودکی من یعنی سالهای ۶۰ که پر بود از جنگ و توپ و تفنگ و موشک و ترس و اضطراب، فرزندان سرزمینش را فراموش نکرد و تلاش کرد با هنرش روزهایی که همه سیاه و خاکستری بود را پیش چشمانشان رنگی و زیبا جلوه دهد.
اگر برنامه های نه چندان متنوع تلویزیون و نوار قصه ها آن دوران را به خاطر داشته باشد بی شک مرتضی احمدی را نیز به یاد دارید.
هنوز به خوبی صدای دلنشین و پر طنین او در مجموعه 48 داستان و یا داستان هايي مانند پینوکیو، علیمردان خان، خروس زري پيرهن پري، شغال دانشمند، خرگوشها و ستاره ها وبسیاری دیگر از خاطرات کودکیمان در گوش همه ما زنگ میزند. داستانهایی که بسیاری از ما اکنون آنها را برای فرزندان خود بازگو میکنیم. بازیهای کم نظیر او نیز در مجموعه هایی به یاد ماندنی نظیر آرایشگاه زیبا (ساخته خانم برومند) در آن دوران بر صفحه خاطرات بسیاری از ما نقش بسته است.
بیایید تا هنرمنران زنده‌اند از آنها یادی کنیم

No comments:

Post a Comment