Saturday, September 29, 2012

سیفون اقتصاد


یک "یا حسین" مانده تا رسما سیفون "اقتصاد ایران" کشیده شود ...!
قیمت "دلار" به صورت ساعتی بالا می رود و "ریال" عزیزمان در سراشیب سقوط است. گویی احمدی نژاد و شرکاء کمر همت بسته‌اند تا اقتصاد ایران را به گونه‌ای دفن کنند تا سالیان سال در این خاک پاک چیزی نروید. کاری از دست ما ساخته نیست، دست زیرچانه نظاره‌گر این فاجعه اقتصادی هستیم. به گمان باید به بالیم که تنها نسلی هستیم که می‌تواند دلار 3000 تومانی را ببیند.
پانوشت: شاید تنها نسلی باشیم که مفتخر به دیدن دلار 4000 یا 5000 یا حتی 7000 تومانی باشیم
پانوشت2: یادش بخیر می گفتیم: اندکی صبر سحر نزدیک است. ولی ظاهر این شب تمامی ندارد

No comments:

Post a Comment