Saturday, July 16, 2011

از یوزارسیف تا مختار، به گند کشیدن شخصیت‌های تاریخی ... !زمانی که سریال یوزارسیف پخش می‌شد، جوک‌هایی برای شخصیت یوسف در این سریال ساخته شد. مدتی است از گوشه کنار شهر جوک یا شوخی‌هایی با شخصیت مختار شنیده می‌شد. صرف نظر از این که این شخصیت‌های تاریخی خوب بود‌ه‌اند یا بد، به نظر می رسد که عکس العمل مردم نسبت به  تولیدات تاریخی صدا و سیما شکل تازه‌ای به خود گرفته است. دلیل این موضوع را می‌توان در تحریف، بزرگنمایی یا دستکاری  داستان‌های تاریخی جستجو کرد. برای مثال کاراکتر یوسف در سریال یوزارسیف قابل مقایسه با کاراکتر او در نسخه آمریکایی این فیلم نیست. چنین روندی می‌تواند لطمه‌ بزرگی به شخصیت‌های تاریخی( بخصوص شخصیت‌های مذهبی) بزند به طوری که تاثیر کاملا معکوس روی ببیننده گذارد.

No comments:

Post a Comment