Friday, July 22, 2011

عزرائیل به جان ورزشکاران افتاده: حجازی، داداشی و الان هم اسفندیاری …!مدتی بود حضرت عزرائیل مشغول قلع و قمع هنرمند بود الان هم ظاهرا شیف کرده به سمت ورزشکاران. چندی قبل ناصر حجازی، چند روز قبل هم روح الله دادشی و امروز هم خبر رسید که لیلا اسفندیاری، کوهنورد عزیز کشورمان در هیمالیا درگذشته است. امید است حضرت عزرائیل سری هم سیاسیون این مملکت بزند که مملو از پیران خرفتی است که به اندازه کافی عمر کرده اند

No comments:

Post a Comment