Saturday, July 30, 2011

همه چی آرومه ما چقدر خوشبختیم: قتل یک وزنه برداربا چاقو و قمههنوز صدای رادان واحمد خاتمی مبنی بر امنیت حاکم بر کشور، در گوشمان نجوا می کند که خبر قتل دیگری از راه می‌رسد. يعقوب محبوب‌وند - قهرمان پيشکسوت وزنه برداری کشورمان- دقایقی قبل به قتل رسید. آیا اگر بخشی از این کشتار و جنایت در کشوری دیگر رخ می داد شاهد استعفا و عذرخواهی نبودیم؟
اما به جای استعفا از تیریبون‌های رسمی کشور صدای این آواز می آید: همه چی آرومه ما چقدر خوشبختیم...

No comments:

Post a Comment