Sunday, July 10, 2011

منفورترین لینک بالاترین و رسوایی برخی مدعیان …!مدتی است گروهک منافقین ( مجاهدین) با ایجاد شناسه‌هایی سعی دارند در فضای بالاترین خودی نشان دهند. اینها درصدداند تا جایی در میان اپوزیسیون باز کنند اما غافل‌اند که حافظه تاریخی مردم ایران عملکرد شرم‌آور این گروهک مطرود را فراموش نکرده است. جنایت و خیانت این گروهک در جنگ ایران و عراق برای همه روشن و شفاف است. اخیر یکی از کاربران لینکی ارسال کرده که از لحاظ تعداد رای منفی، رکورددار منفی گرفتن در طول تاریخ بالاترین است. امید است این پاسخ دندان شکن درس عبرتی باشد برای گروهگ منافقین تا سعی نکنند جنبش آزادی خواهی مردم ایران را با نام خود آلوده کنند. مردم ایران همین را کم دارند که متهم به همدست شدن با این گروهک شوند.

No comments:

Post a Comment