Monday, July 25, 2011

تشكر از محمود احمدي نژاد واسه اينكه فاصله طبقاتي رو برداشت و همه رو به خاك سياه نشوند ...!خیلی‌ها معتقداند که دردوره احمدی نژاد فاصله طبقاتی بیشتر شده اما به نظر می‌رسه که محمود جان تونسته فاصله طبقاتی را به کلی حذف کنه و همه را به خاک سیاه بنشونه. به امید روزی که خودش هم به زمین گرم بخوره

No comments:

Post a Comment