Sunday, July 24, 2011

ای مسلمانان، در ماه رمضان برای یکبارهم که شده قرآن را "تلاوت" نکنید بلکه "بخوانید"


ماه رمضان در پیش است. بسیاری از مسلمانان در این ماه به تلاوت قرآن می‌پردازند. تفاوت بسیار میان "خواندن" قرآن و " تلاوت" آن وجود دارد. چه بسا اگر به جای تلاوت، قرآن را بخوانیم امسال چیزی‌های بیشتری نسبت به رمضان سال قبل بدست آورید. پس بیاید امسال قرآن بخوانیم!

No comments:

Post a Comment